Mgr. Et Mgr. Ladislav Müller vystudoval psychologii a sociologii FF UK v Praze. Pracoval například na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologické klinice v Motole, v Ústavu pro výzkum stresu AV ČR. V současnosti provozuje soukromou praxi v Brně. Specializuje se na psychoterapii, má za sebou již více než deset let aktivní praxe.

Jeho psychoterapeutická práce je založena zejména na procesuální práci a somatické psychoterapii. To znamená, že vedle rozhovoru využívá také pohyb a cvičení, tedy že do péče o duši zapojuje práci s tělem. Je přesvědčen, že jakékoli obtíže a symptomy jsou pro nás sdělením o opomenutých potřebách a nevyjádřených vnitřních tendencích a že tato trápení v sobě obsahují zárodek léčebné změny. Proto jeho práce směřuje spíše k dialogu s nemocí, než aby ji jen potlačoval.

Psychologické poradenství

Mgr. Et Mgr. Ladislav Müller
Tel.: 776 144 080